برترین ها: "بیدی" نام بچه جوجه تیغی آفریقایی 3.5 ساله ای است که با صاحبانش تونی دیویز و تام اونترسهر در اورگون زندگی می کند. تصاویری که از سفرهای این جوجه تیغی بانمک در فضای اینترنت منتشر شده است، برای آن شهرت زودهنگامی آورده و بیدی را تبدیل به یکی از حیوانات جهانگرد محبوب کاربران اینترنت به خصوص کاربران ایسنتاگرام کرده است.
منبع : برترین ها