به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از دیلی میل، دو شیر جوان تمام روز را تلاش کردند تا زرافه را شکار کنند. در طول این مدت زرافه تلاش می کردتا فرار کند ولی متوجه شد فرار بیهوده است. شیروحشی به پاهای عقبی زرافه حمله کرد. در حالی که یک ضربه پای زرافه بسیار کشنده است ولی شیر ها بسیار مراقب بودند. سرانجام یکی از شیرها موفق شد پای زرافه را بگیرد.زرافه پیر دیگر طاقت مقابله را نداشت پاهای زرافه بسیار بلند، قوی و کشنده است، اما به دلیل اینکه از مبارزه خسته شده بود اجازه داد تا آن ها بر او غلبه کنند.
منبع:جام نیوز