جام نیوز: گونه های مختلفی از حیوانات هستند که دارای قابلیت های خاصی در استتار خود در مقابل شکارچیان هستند. این حیوانات خود را در لابلای چمن ها، برگ ها، خاک، تنه درخت و ... مستتر می کنند. اما عنکبوتی که در زیر تصاویرش را می بینید بصورت استادانه ای خود را به شکل مدفوع کبوتران در آورده تا به هیچ وجه قابل تشخیص و رؤیت نباشد. نام این عنکبوت گیناگا سیکلوسا (ginnaga Cyclosa) که در تایوان، چین، کره جنوبی و ژاپن یافت می شود.

این عنکبوت با این روش هم میتواند بخوبی شکار کند و هم از دست شکارچیان در امان است!منبع : برترین ها