یک تمساح ۱۲۰ کیلویی به طول ۲ متر در منطقه مورمانسک در روسیه هنگامی که سیرک در حال حرکت بود، به دلیل بد بودن جاده مجروح شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گزارش زیست آنلاین از مشرق یک تمساح 120 کیلویی به طول 2 متر در منطقه مورمانسک در روسیه هنگامی که سیرک در حال حرکت بود، به دلیل بد بودن جاده مجروح شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.





منبع:مشرق