ماکائو های هیبرید ترکیبی از رنگ های شگفت انگیزی هستند آنها می توانند بسیار باشند اما به خاطر داشته باشید آنها هم هنوز ماکائو هستند و ما صاحب طوطی می شوید و میتوانید از مزایای

خوب در او استفاده کنید.بیشتر گونه های ماکائو زیبا هستد.اما خوی و رفتار آنها از یکدیگر پرنده ها متفاوت است و آنها نیاز به اجتماعی شدن دارند.اغلب ماکائو های هیبرید به عنوان طوطی استثنایی

بنا به ظاهر زیبایشان تبلیغ میشوند.

اما با این وجود باید مراعات و حال این زیبایی هنگام بدست آوردن و نگهداری از این نوع باید کوشا باشید....ماکائو ها حیوانات خانگی با طول زندگی زیادی هستند که ملزومات خاص و نیاز به نگهدارنده

خوب دارندتا بتوانند به خوبی از آنها نگهداری کنند ماکائو های هیبرید مخلوطی از بیش ار یک گونه است و خلق و خو و رفتار هرترکیبی

نامشخص است.گه رفتار آنها تحث تاثیر خانواده شان قرار خواهد

گرفت.و اغلب شبیه یکی از والدین خواهد بود.باید درمورد رفتار ماده و نر آن جفت اطلاع داشته باشیم و بدانیم تا بتوانیم ویژگی های یک

ماکائو هیبرید چه میشود و تنها خانوادش است که این


اثر را نمایش می دهد.مطمئن باشید به آسانی می توانید از این گونه نگهداری کنید و به دردسر نخورید.


ماکائو ترکیبی(هیبرید)چیست؟


پیوند زنی:ماکائو های ترکیبی هم جزئی از خانواده ماکائو ها هستند با این تفاوت که آنان گونه خالص از یک ماکائو نیستند.طوطی ماکائو هیبریدی به طور اساسی نتیجه جفت خوردنن دوگونه متفاوت از

ماکائو ها می باشند.ترکیبی ها بین زیرگونه های مختلف هستند

جهش:یک اختلاف بین توسعه نژاد و ماکائوهای ترکیبی است..جهش به روشی گفته میشود که یک گونه خاص برای توسعه ویژگی نگهداری میشود.مانند اندازه.رفتار.اخلاق.رنگ و امثال این موارد

نژادسگ.گربه خانگینژادخرگوش.وحتی نژاد های اسب نمونه جهش هستند همه این حیوانات از توسعه گونه ها هستند ولی آنها نتیجه گونه های مختلف و زیرگونه ها نیستند.
تولید مثل گونه های ترکیبی ماکائو:


اکثر طوطی های هیبرید تولید شده درطبیعت هستند.چه ماکائو و چه گونه های دیگر و درکارشان پافشاری نمی کنند.آنها تعدادی از
گونه هایی از عوامل محدود کردن

در طبیعت است.
یکی از عوامل محدودکننده شامل رنگ.که بسیاری از گونه ها ترکیبی رنگارنگ تر از خود والدین می باشند. به طوری که آنها ایستادگی و تبدیل

شدن.
به طعمه را سخت تر کرده اند.و یا هیبریدها تولیدشده از والدین بدون شباهت ژنتیکی استریل می باشند.


ماکائوهای ترکیبی درطبیعت
:


به طورکلی فقط با گونه های مشابه خودقادر به جفتگیری هستندو علت آن هم موانع های طبیعی است.رفتارهای جفتگیری ونشانه فیزیکی و بیولوژیکی و همچنین

دیگر نمونه ها است. با این حال بعضی از این اتفاقات برای ماکائوهای هیبرید در طبعیت وحش رخ می دهد.این هیبرید بروزشده کاملا ایجاد شده درطبیعت است و

به شدت با خطر انقراض است.از زمانی که این مورد رو به انتشار پیدا کرده است اما کل معلوم نیست و تنها اسناد حال حاضر طوطی ها هستند..هرچند

یک خبر خوب هم وجود دارد که درحال حاضر نزدیک به150گونه از ماکائو ها با برنامه پرورش درحال انجام این کار در اسارت هستند.


ولی با این حال نگرانی در مورد طوطی های درون طبیعت وجود دارد.پرورش گونه های طوطی که نه تنها مطلوب بلکه ضروری برای حفاظت آینده خود است

که هم اکنون پرورش طوطی سانان در اسارت آغاز شده اما تا حدودی فعلا تجارت پرنده های وحشی متوفق شده و بسیاری از این گونه ها ی توانند آینده خود را

امن سازند که هنوز در مراحل تجربی است.


متاسفانه تعداد برخی از گونه های طوطی ماکائو هنوز هم رو به کاهش است که دلیل آن می تواند تخریب زیستگاه آنان باشد و ماکائو ها درحال جستجو در

مناطق جنگلی گسترده می باشند که این می تواند باعث کمیت جمعیت ماکائو ها در این نواحی شود. واکثر لانه های آن ها خراب شده است که میتوان

باعث مشکلات طولانی در توسعه این امر شود.که هیبریداسیون درطبیعت ممکن است افزایش یابد از جمله هم خونی و زیان تنوع ژنتیکی.


ادامه دارد.......

مترجم:KASKU


منبع:Hybrid Macaws, About Hybrid Macaw Parrots, Types of Hybrid Macaws


کپی برداری فقط با ذکر منبع