نسل ماهی حلوا سفید در معرض نابودی است و از سال گذشته تصمیم براین شد که فصل ممنوعیت صید برای این نوع ماهی در نظر گرفته شود تا بدین ترتیب به حفظ و بازسازی ذخایر ماهی حلوا سفید کمک شود.

صید ماهی حلوا سفید بنا به تصمیم پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور از روز سه شنبه به مدت 45 روز در آبهای خوزستان و بوشهر ممنوع اعلام شد.

به گزارش ایرنا روابط عمومی شیلات خوزستان روز سه شنبه به نقل از این پژوهشکده اعلام کرد: ممنوعیت صید ماهی حلوا سفید بدلیل آغاز فصل تخم ریزی این گونه ماهی اتخاذ شده تا از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به ذخایر آبزیان خلیج فارس جلوگیری شود.

بنا به این گزارش، نسل ماهی حلوا سفید در معرض نابودی است و از سال گذشته تصمیم براین شد که فصل ممنوعیت صید برای این نوع ماهی در نظر گرفته شود تا بدین ترتیب به حفظ و بازسازی ذخایر ماهی حلوا سفید کمک شود.

همچنین تضمین بهره برداری پایدار از دریا و تداوم اشتغال صیادان ازدیگر اهداف ممنوعیت صید است و مالکین شناورهای صیادی موظفند نسبت به تخلیه ادوات صید اقدام کنند.


منبع:ایرنا