برترین ها: ویل میجر، عکاسی هلندی است که به عکاسی ماکرو علاقمند است و دوست دارد از موجودات کوچک و ریز عکاسی کند. او بیشتر به عکاسی از قورباغه ها و توجه به دنیای جادویی آنها علاقه دارد و تصاویر بامزه زیادی از قورباغه ها انداخته است.


منبع : برترین ها