جام نیوز: به این نوع عنکبوت، عنکبوت خاردار یا جواهر نیز می گویند. بدنش پوشیده شده از خار است و در تمام نواحی استرالیا یافت می شود، ولی ترجیه می دهد در مناطق پوشیده مانند باغات یا جنگل زندگی کند.کیسه حاوی تخم این گونه برنگ قرمز بوده و از شاخه ها آنرا آویزان می کند.رنگ نر و ماده این عنکبوت مشابه بوده و بدن سیاه و سفید می باشد.منبع : برترین ها