ساری – خبرگزاری مهر: تعدادی از شکارچیان غیر مجاز با حضور در سازمان محیط زیست استان مازندران با خواندن عهدنامه و شکستن اسلحه های خود از طبیعت طلب حلالیت کردند.