مرجان های دریائی به عنوان یکی از گونه های مهم و منحصر به فرد حیات در آب ها همواره مورد توجه دانشمندان و اقیانوس شناسان قرار داشته است.

به گزارش زیست نیوز، این گونه های با ارزش پیوسته در معرض تهدیداتی چون آسیب های ناشی از تردد کشتی ها، طوفان های شدید، زلزله ها، حمله ریز موجودات اقیانوسی، بیماری، آلودگی و حتی صید بی رویه شکارچیان قرار داشته اند.

از این رو محققان سازمان "ملی اقیانوس آمریکا" طرحی را به منظور ایجاد یک گلخانه زیر آبی و پرورش انواع گونه های مرجان به اجرا گذاشته اند که تصاویر زیر به خوبی جزئیات و خلاقیت به کار گرفته شده را نمایان می سازد