تاپ ناپ: هنرمندانی از 8 کشور دنیا در شهر جیانگچنگ در چین دور هم جمع شده اند تا درمراسم بین المللی رنگ آمیزی بوفالو ها شرکت کنند. امسال که 60 امین سالگرداین رقابت است 48 بوفالو رنگ شده با هم به رقابت خواهند پرداخت. جایزه اینرقابت رنگین حدود 16هزار دلار می باشد که به بهترین نقاش های بوفالو پرداختمیشود. گقتنی است که رنگ آمیزی بوفالو ها بر اساس رسمی و افسانه ای قدیمی انجام میشود.
منبع : برترین ها