۱- دندان هایتمساح در همه سنین عمر دوباره در می آید.
۲- جانوری موسوم به «راکون» قبل از صرف غذا باید ابتدا غذایش را با آب بشوید.
۳- یک زنبور ناگزیر است دو میلیون دفعه روی گل ها بنشیند تا بتواند یک لیوان عسل تولید کند.
۴- مار ناشنواست و محیط اطراف خود را با ارتعاشات دریافتی از زمین درک می کند.
۵- شاخ کرگدن گر چه شبیه استخوان است اما در واقع توده ای از موهای است که محکم در هم تنیده شده اند.
۶- فقط پشه ماده نیش می زند و از پروتئین خون مکیده شده برای تخم گذاری استفاده می کند.
۷- خرچنگ های ماده پس از جفتگیری، زوج خود را می کشند و می خورند.
۸- فیل ها قدرت بینایی ضعیفی دارند؛ به طوری که شب ها بچه خود را با کفتار اشتباه می گیرند.
۹- فقط قورباغه های نر قور قور می کنند.
۱۰- تمساح نمی تواند زبانش را بیرون بیاورد.
۱۱- یک سوسک، بدون سر می تواند ۹ روز زنده بماند، قبل از اینکه از گرسنگی بمیرد.
۱۲- چشم شترمرغ بزرگ تر از مغزش است.
۱۳- قوه چشایی پروانه ها در پاهای آنان تعبیه شده است.
۱۴- کانگوروها نمی توانند به سمت عقب راه بروند.
۱۵- عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیو اکتیویته تاثیری برآنها ندارد و جالبتر اینکه عقرب ها دو دشمن دارند یکی از آنها نوعی سار است و دیگری مگس.
۱۶- حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند.
۱۷- مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند.
۱۸- سگ ها دنیا را بی رنگ و مات می بینند، آنها نزدیک بین هستند و تنها سایه های خاکستری رنگ را تشخیص می دهند.
۱۹- قلب میگو در مغز آن است.
۲۰- اختاپوس سه قلب دارد.
۲۱- جغدها قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمی باشند.
۲۲- صدای نهنگ آبی بلندترین صدایی است که یک موجود زنده می تواند تولید کند.
۲۳- حلزون ها می توانند تا سه سال بخوابند و در این مدت هیچ غذایی نخورند.


منبع:allanimals.ir