ماهي نايف يا همان چاقو ماهي خيلي آرام شنا مي كند و بسيار ماهي عجيبي است. اين ماهي بومي كشورهاي جنوب شرقي آسيا و در آكواريوم تا 50 سانتي متر رشد مي كند.
ماهي بي آزاري است و سايز كوچك آن در مقابل ماهيان گوشتخوار بسيار آسيب پذير می باشد. همچنین مانند آروانا عادت به پرش به بيرون از آب دارد و آكواريوم هاي تاريك را بيشتر دوست دارد. نایف را با تعداد اندكي از انواع ماهيان زينتي گوشتخوار نگهداري كنيد.منبع : آب سکون