کشف و رهاسازی ۱۴ تیهو با همکاری نیروی انتظامی در رامهرمز

۱۱ خرداد ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: مامورین نیروی انتظامی شهرستان رامهرمز در پست ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و در جریان بازرسی از خودروی مذکور متوجه تعدادی پرنده در داخل چند قفس می شوند.
سرنشینان خوردرو ادعای پرورشی و اهلی بودن پرندگان را داشتند اما یکی از مامورین نیروی انتظامی که از علاقه مندان و همیاران افتخاری محیط زیست نیز بوده است، احتمال وحشی و غیرمجاز بودن پرنده ها را داده و ضمن توقیف خودرو، اداره محیط زیست شهرستان رامهرمز را در جریان قرار می دهد.رئیس اداره محیط زیست شهرستان رامهرمز در این باره گفت: با حضور محیط بانان در پست نیروی انتظامی و بازرسی از خوردو مشخص می شود پرندگان مذکور ۱۴ قطعه تیهو وحشی می باشد که از طبیعت زنده گیری شده و توسط متخلفین جهت فروش در بازار حمل میشده اند.
حسن آقاشیرمحمدی افزود: در این رابطه دو نفر سرنشین خودرو بازداشت و ضمن تنظیم صورتجلسه تحویل مقامات قضایی شدند.

وی گفت: پرندگان کشف شده در سلامت کامل بودند اما به دلیل گرمای شدید هوا در خوزستان و مدت زمان طولانی حضور پرندگان بدون آب و غذا، هر ۱۴ تیهو پس از مدت کوتاهی تیمار، تغذیه و نوشیدن آب، توسط محیط بانان به زیستگاه اصلی خود منتقل و در طبیعت رهاسازی شدند.