سوسمار ایگوانا در دست آتش نشانان/ تصویری
دیده بان حقوق حیوانات: حضور رعب انگیز سوسمار ایگوانا در منزل مسکونی آتش نشانان را به میدان بروجردی کشاند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ۱۲۵، همزمان با تماس های مکرر مالک یک واحد مسکونی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده یک عدد سوسمار ایگوانا در منزل مسکونی، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۱۷:۰۰ عصر روز گذشته زنگ ایستگاه ۴۸ را به صدا درآورد و آتش نشانان به سرعت راهی محل حادثه در میدان بروجردی، خیابان افراسیابی شدند.
داود حقی فرمانده تیم اعزامی در این باره گفت: بنا به اظهار مالک واحد مسکونی، در طبقه دوم این ساختمان، یک عدد سوسمار ایگوانا مشاهده شده بود که پس از فرار کردن در محل نامعلومی پنهان شده بود.وی افزود: آتش نشانان ضمن رعایت نکات ایمنی مبنی بر سمی بودن [!] این حیوان، پس از جستجو در قسمت های مختلف منزل موفق به یافتن این حیوان شدند و آن را بدون هیچگونه آسیبی برای تحویل به مراکز مربوطه به ایستگاه منتقل کردند.به مراکز مربوطه به ایستگاه منتقل کردند.


منبع:arw.ir