فرارو: دوستی صمیمانه یک پلنگ با مرد جوان یکی از عجیب ترین موارد دوستی انسان با حیوانات وحشی در چند وقت اخیر بوده است.

"اد الوفس"مرد 31 ساله ای است که 3 سال قبل این چیتا را در حالی که زخمی و تنها در منطقه حیات وحش زیمبابوه رها شده بود پیدا کرد و مانند مادرش از او مراقبت کرد؛ یک شیر نر به مادر و دو برادر این چیتا حمله کرده و آنها را کشته بود و تنها "سیوستر" از آن مهلکه جان سالم به در برده بود.

حال بعد از گذشت 3 سال این چیتای بالغ پیوند صمیمانه ای با منجی خود بر قرار کرده و در حالی که در سنی است که به راحتی می تواند یک انسان را به کام مرگ ببرد "اد" را مثل مادر خود دوست دارد. عکس های زیر در سایت "کترز" منتشر شده است.منبع : برترین ها