حمل ونقل اسبها از طریق جاده ها، دریا و هوا به تدریج در حال افزایش است که ممکن است اين كار به منظور شرکت درمسابقه یا واردات و صادرات اسب به کشورهای مختلف انجام گيرد.

اکثر ما حداقل یک بار از طريق جاده مسافرت كرده ایم. اما اگر یک اسب مجبور باشد از طریق هوا یا دریا سفر کند وجود یک متخصص برای آنکه این انتقال به ایمن ترین شکل ممکن انجام شود، ضروری است.
بیشتر اسبها از مسافرت خوششان می آيد. ولی محافظت از دست و پای آنها از آسیب دیدگی درطول سفر نكته بسيار مهم اين سفر است.

آماده سازی برای سفر بسیار مهم است.

اگر می خواهید بصورت منظم عمل کنید لیستی از تمام چیزهایی که نیاز دارید تهیه کنید.
● مقدار بیشتری غذا و آب از آنچه که فکر می کنید به آن نیاز پیدا می کنید (در طول مسیر) تهیه کنید.
● تعدادی جل و پتو در اندازه های مختلف و انواع متفاوت تهیه کنید تا بتوانید در طول سفر دمای بدن اسب را در حال متعادل نگهدارید.
● همیشه یک جعبه کمک های اولیه مجهز در اختیار داشته باشید. همیشه تعدادی جل تمیز در اندازه های سبک تا سنگین همراه داشته باشید. در طول روز همیشه باید چک کنید که دمای بدن اسب چقدر گرم است وتغییرات را به دقت بررسی کنید.
● اگر که قصد دارید برای یک مسابقه سفر کنید همۀ وسایل و تجهیزاتتان را شب قبل گردآوری کنید تا هیچ تأخیری نداشته باشید. تقویم مسابقات، کتابچۀ قوانین و راهنما حتماً باید همراه شما باشند.


هوای تازه


هوای تازه و تهویۀ خوب برای سلامتی اسب حیاتی هستند چه در اصطبل خودش باشد و چه در سفر، در وسیله حمل ونقل هر چند تا که پنجره وجود دارد همه را باز کنید.
بهتر آن است که یک جل اضافی روی اسب بیاندازید تا گرم بماند ولی در هر حال تمام پنجره ها را باز بگذارید.مقداری پوشال یا خاک اره روی کف بریزید. این مواد تمام ادراری که توسط اسب تولید می شود را جذب خواهد کرد.


ادرار اسب دارای ترکیبات آمونیاکی است که سیستم تنفسی اسب را تحریک می کند بنابراین از نظر بهداشتی بهتر است که پوشال در کف آن قرار داشته باشد تا ادرار را جذب کند.
در بدو رسیدن به مقصد، درب اسب كش را باز کنید تا هوای تازه وارد آن شود. اسب را برای حركت پاها و باز شدن عضلات خارج کنید وهنگامی که اسب خارج است هر گونه پوشال مرطوبی که در کف وجود دارد را خارج کنید.

به اسب اجازه دهید تا به آرامی قدم بزند تا گرفتگی احتمالی که در پاهایش وجود دارد از بین برود و ششهایش را با هوای تازه پر کند.


چک کنید که همۀ نعل هایش سرجایشان باشند. برای یک اسب خیلی راحت است که روی پاهای خودش قدم بزند در حاليكه در طول سفر نعل هايش افتاده است.
اسب را به داخل اسب كش برگردانده و چک کنید که خیلی گرم یا خیلی سرد نباشد و در صورت لزوم جل آن را با دقت تعویض کنید.


حتماً درطول فعالیتهای روزانه و همچنین هنگامی که اسب در داخل اتاقک سفر (اسب كش) است دمای بدن او را چک کنید خیلی سرد یا گرم نباشد.

منبع:اختصاصی سایت جهان اسب (دنیای اسب سابق)

لینک:حمل و نقل اسبها - سایت جهان اسب