فنچ سیاه (Black Rosy Finch) با نام علمی Leucosticte atrata یک گونه پرنده از خانواده ی Fringillidae بومی غرب ایالات متحده ی آمریکا می باشد. فنچ سیاه برای اولین بار توسط پرنده شناس آمریکایی Robert Ridgway در سال ۱۸۷۴ طبقه بندی و توصیف گردید. فنچ سیاه تا سال ها با ۲ گونه فنچ های تاج خاکستری و فنچ قهوه ای طبقه بندی می شد که همگی به عنوان فنچ های آسیایی شناخته شده بودند. اخیرا آزمایش های مولکولی از طریق دی ان آی میتوکندریایی نشان داد که اینها از یکدیگر جدا هستند اما بسیار نزدیک به هم هستند و به راحتی با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.فنچ سیاه بالغ به رنگ سیاه در سر ، پشت و سینه می باشند که در ناحیه ی شکم و بال به رنگ صورتی دیده می شوند. هم چنین یک الگوی خاکستری در ناحیه ی سر آنها نیز دیده می شود. هم چنین فنچ سیاه دارای پاهای سیاه کوتاه و دم دراز منشعب می باشد.به طور معمول زیستگاه فنچ سیاه مناطق کوهستانی بالاتر از محدوده ی درختان می باشد که در میان سنگ ها و صخره های آلپ هستند. به همین دلیل این فنچ در شمال آمریکا بسیار کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.لانه ی فنچ سیاه یک لانه ی فنجان مانند در حفره ای درون صخره ها می باشد. رژیم غذایی این فنچ معمولا دانه های علف های هرز ، چمن و حشرات می باشد. آنها معمولا در گله های کوچک به تغذیه می پردازند.

منبع: پرنده های من