حساسیت تنفسی طوطی یا همان آسم ماکائو یکی از بیماری های ریه و مجاری تنفسی می باشد که باعث بروز واکنش های آلرژیک در طوطی می گردد. ماکائو آبی-طلایی بیش از سایر طوطی ها مستعد آسم ماکائو می باشد.علائمعلائمی که طوطی های مبتلا به آسم ماکائو نشان می دهند به شرح زیر می باشند:ترشحات بینی و مشکلات تنفسی که ممکن است به آسیب دائمی ریه منجر شود. طوطی های آلرژیک نیز بیشتر مستعد ابتلا به آسم ماکائو می باشند.آسم ماکائو آسم ماکائوعلتبه دلایل بسیاری ممکن است طوطی ها به بیماری آسم ماکائو مبتلا گردند اما عمده ترین دلیل حساسیت به پودرها و هم چنین گرد و غبار تولید شده توسط طوطی هایی چون کاسکو و کاکادوها می باشد ، البته همه ی ماکائوها نیز به گرد و غبار حساسیت ندارند.تشخیصقبل از تشخیص آسم ماکائو دامپزشک باید سایر عفونت های تنفسی باکتریایی ، قارچی و ویروسی را رد نماید. پس از آن باید با اشعه X ریه و تعداد سلول های خون مورد بررسی قرار گیرند ، چرا که طوطی مبتلا به آسم ماکائو افزایش سلول های سفید خون را دارد.درمانبرای کمک به طوطی مبتلا به آسم ماکائو دامپزشک اغلب مکمل اکسیژن ، داروهای ضد التهاب و دگزامتازون را تجویز می نماید. شما م چنین نیاز دارید که فیلترهای هوا را عوض کنید و تهویه ی مناسب ایجاد نمایید.lمنبع:http://www.parrot.ir/