به گزارش زیست آنلاین یک گونه حیوان کمیاب به نام ˈوارانوس بیابانیˈ در منطقه حیات وحش رفسنجان مشاهده و توسط نیروهای این نهاد تصویربرداری شد.

ˈفرزاد مهدویˈ مسوول سازمان مردم نهاد گروه دوستداران طبیعت رفسنجان، روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: این حیوان زیبا از خانواده سوسمارهاست که به شدت در خطر انقراض قرار دارد.

وی تصریح کرد: طول این خزنده به 175 سانتی متر می رسد.

وارانوس بزرگترین بزمجه ایران است و از حیوانات کوچکی مثل موش ها، عقرب، انواع حشرات، سوسمارهای کوچک و مارها تغذیه می کند.

وی ادامه داد: این حیوان بی آزار است، اما زمانی که احساس خطر کند با باد کردن گردن و شکم سعی می کند خود را بزرگتر جلوه دهد تا مورد آزار واقع نشود.
مهدوی، وجود این خزنده در طبیعت را موجب کنترل انواع جانوران موذی برشمرد و تاکید کرد: حیوانات حیات وحش از موهبت های الهی هستند لذا مردم سعی نکنند آنها را از بین ببرند.

منبع:زیست آنلاین