حفاظت از عرصه های تالابی باید به مطالبه عمومی تبدیل شود

مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست کشور به تنهایی قادر به مدیریت علمی عرصه های تالابی نیست و این مهم باید به مطالبه عمومی و مشارکت جو تبدیل شود.

ˈمحسن سلیمانی روزبهانیˈ روز یکشنبه در کارگاه دو روزه مشورتی برنامه مدیریت زیست بوم تالاب میقان اراک افزود: تصمیم گیران کلان استانی برای مدیریت بهینه تالاب ها به عنوان سرمایه مهم طبیعی باید در برنامه ای مشترک به توافق برسند و حراست بهینه از این منابع با تامین منافع تمام ذینفعان میسر شود.

وی اظهار کرد: تدوین یک الگوی توسعه ای که تعارض بین نظام حاکمیتی و مردمی را در تالاب ها به حداقل ممکن برساند رمز موفقیت مدیریت زیست بوم است.

مدیر ملی حفاظت از تالاب های ایران خاطر نشان کرد: تالاب ها کانون های طبیعی چند وجهی با تنیدگی اقلیم آبی و خشکی هستند و در مدیریت آنها باید علاوه بر حفظ تنوع زیستی و منابع آب، حفظ مشاغل پایدار، توسعه اکوتوریسم و تامین معیشت جوامع محلی رعایت شود.

سلیمانی روزبهانی خاطرنشان کرد:شرایط نابسامان تالاب های کشور نتیجه مدیریت ناصحیح و بخشی نگر در سالهای گذشته است که امروز این اکوسیستم ها را در معرض تهدید قرار داده و بستر دامن زدن به معضلات زیستی و مخاطرات جدی در زندگی بهره برداران را فراهم کرده است.

وی عنوان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده معیشت 70 هزار نفر به تالاب هامون وابسته است و هر گونه تخریب و تهدید این تالاب در از دست رفتن شغل و درآمد جوامع محلی تاثیر مستقیم دارد.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران ادامه داد: درحال حاضر 45 تالاب کشور در معرض تهدیدهای زیست محیطی است و راه نجات آنها حاکمیت مدیریت زیست بوم و همراهی تمامی بخش های دولتی و مردمی در استفاده مطلوب از ظرفیت های تالابی است.سلیمانی روزبهانی گفت: وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی، و سازمان های میراث فرهنگی و محیط زیست نگاه همخوان و تقویت کننده برای برنامه ها و اقدامات در تالاب های کشور ندارند و به همین خاطر تدوین برنامه مدیریت زیست بوم تالابی در دستور کار است.

وی تغییر کاربری اراضی حاشیه تالاب، تخلیه پساب های صنعتی و دخالت های انسانی در قالب کشاورزی ناپایدار ،فعالیت بی برنامه صنعت و برداشت های معدنی و بهره برداری غیر اصولی از آب را مهمترین عوامل تهدید تالاب های کشور دانست.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران افزود: تالاب کویری میقان اراک با وسعت 12 هزار هکتار سرمایه ای عظیم در کنار این کلانشهر است که در صورت مدیریت بهینه زیست بوم کانونی برای درآمدزایی و رونق صنعت گردشگری و کشاورزی پایدار و در صورت غفلت و بخشی نگری به کانون بحران زیست محیطی تبدیل می شود.

سلیمانی روزبهانی عنوان کرد: مهمترین مساله برای تالاب میقان اراک تعیین حق آبه مناسب است و این مهم با نگاه توسعه ای زیست بوم حاصل می شود.

وی گفت: زمان بهره برداری بی قید و شرط و حفاظت های بسته زیست محیطی از عرصه های طبیعی به پایان آمده و سیاست امروز کشور مدیریت زیست بومی با به رسمیت شناختن منافع دستگاه های بهره بردار و مردم جوامع محلی است.

وی عنوان کرد: نگاه برنامه پنجم کشور بر مدیریت زیست بومی تالابها است و دولت تدبیر و امید نیز اعتقاد عملی خود را با مشارکت جدی در تدوین برنامه زیست بومی تالاب ها به نمایش گذاشته است.

کارگاه دو روزه مشورتی تدوین برنامه مدیریت زیست بوم تالاب میقان اراک با حضور گروه های کاری ارزش ها و کارکردها، تحلیل دینفعان، تهدیدها و تعیین چشم انداز و اهداف نهایی مدیریت زیست بوم در حال برگزاری است.

منبع:ایرنا