سلام.
خریدار عروس نر البینو نطفه دار جوان سالم و سرحال
اونایی که دارن و قصد فروش دارن قیمت و عکسشو برام پ.خ .کنن.
ترجیحا تهران


------------------------------

یاداشت مدیریت:

تاپیک خریدار عروس نر نطفه دار البینو بسته شد.

استارتر تاپیک در صورت نیاز به باز شدن تاپیک پیام خصوصی ارسال کنید.(chaky)

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی