درود
دوستان این بالابان هارو چوپانی برای فروش گذاشته.
ماجرا از این قرار بود که مثل همیشه موقع بیکاری اومده بودم اینترنت و بازهم مثل همیشه پنجره مدیریت وب سایت بازبود.آقایی به من زنگ زد و گفت که سه عدد بالابان و دوتا جوجه سارگپه گرفته (البته گفت حدث میزنه) و شماره منو هم یکی از دوستانش بهش داده تا اونارو به من!!!؟ بفروشه.گفتم عکسارو بفرسته تا ببینیم چیه.دیدیم بله.سه تا بالابان جره البته بزرگ و دوتا سارگپه فینگیلی
من شمارشو دادم به سازمان.امیدوارم رسیدگی بشه.البته بازم سرزنش مادر بخاطر آدم؟فروشی.
اینا هم فینگیلیا