برترین ها: عکاسی از ماهی‌های پرنده که تنها گهگاهی به بيرون از آب می‌پرند، کار ساده ای نیست. ماهی‌های پرنده سوژه عکاسی سهیل سلیمانی است که عکس‌هایی را در دريای‌عمان، خليج فارس و اقیانوس هند با دوربین خود ثبت کرده است.

سهیل سلیمانی در توضیح عکاسی این مجموع می‌نویسد: «عکاسی از این ماهی‌ها بدلیل دور از دسترس بودن، خروج ناگهانی از آب، سرعت بالا و عدم تشخیص مسیر بعدی کارنسبتا دشواری است».

ماهی پرنده و انعکاسش روی سطح درياانبوهی از ماهی‌های پرنده رنگی در حال پرواز روی سطحيک نمونه ماهی پرنده کوچک با طرحي متفاوت. مسير حرکت هم روی سطح آب باقی مانده است.لحظه وارد شدن به داخل آب


لحظه وارد شدن به داخل آب


يک ماهی پرنده با بال‌های رنگی


يک ماهی پرنده از نمای بالا


ماهی پرنده زيبا و انعکاسش روی سطح آب


لحظه فرود ماهی پرنده در آب


دو ماهی پرنده و افق دريا


ماهی پرنده رنگی و انعکاسش روی سطح آب


مسير حرکت روی سطح آبمسير حرکت ماهی روی سطح آب
منبع : برترین ها