ماهي استورژن يا همان خاويار آب شيرين از ماهي هايي است كه به تازگي براي دارندگان آكواريوم و پرورش دهندگان ماهيان زينتي شناسايي شده . استورژن از نژادهاي ماهي خاويار آب شور است كه طي تكامل به خاويار اب شيرين معروف شده است. استورژن از نژادهاي مختلفي تقسيم مي شود كه معروف ترين انها استورژن سفيد مي باشد. اين ماهي در طبيعت حتي به 200 كيلو هم مي رسد ولي گونه هايي كه در اكواريوم نگهداري مي شوند معمولا به طول 10 سانتي متر مي باشند و رشد آنچناني در مقابل استورژن هاي طبيعت ندارند.
هرگز اين ماهي را با ماهي هاي گرمسيري كه دماي 26 درجه را تحمل نمي كنند نگهداري نكنيد. بهترين ماهي براي نگهداري در كنار استورژن ماهي پنگوسي مي باشد چون آنها تا دماي 25 درجه را به راحتي تحمل مي كنند.
ماهي صلح طلبی است و صخره ها را دوست دارد و سعي كنيد براي شادابي و رشد اين ماهي از تانك هاي بزرگ و به تعداد 2 استورژن در يك تانك نگهداري كنيد.منبع : آب سکون