یگان ویژه اسب سوار در سایر کشور ها برای مقابله و کنترل اغتشاشات استفاده می شود ولی در ایران قرار است تنها در بخش تشریفات و مانور خلاصه شده و برای پرکردن اوقات فراغت مأموران یگان ویژه استفاده شود.

منبع:topnop