۱۰ گونه جانوری همدان به دلیل در معرض انقراض بودن در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی قرار دارد.


به گزارش زیست آنلاین از ایرنا ˈقربانعلی محمد پورˈ مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست همدان، روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: از جمله گونه های در معرض انقراض استان، عقاب شاهی، بالابان، پلیکان پا خاکستری، کرکس کوچک مصری، لاک پشت مهمیزدار، افعی زنجانی و آگاما وزغی ایرانی است.

وی، راسویی به نام زرده بر (پهلو زرد) و خفاش نعل اسبی را از دیگر گونه های در حال انقراض استان همدان برشمرد.

محمدپور گفت: شکار غیرمجاز و بی رویه گونه های مختلف جانوری، تنوع زیستی جانوران را برهم زده و موجب در معرض انقراض قرار گرفتن برخی گونه های جانوری شده است.

وی ادامه داد: دو عامل انسانی و طبیعی در برهم زدن تنوع زیستی گونه های جانوری و گیاهی نقش دارند، که در این بین نقش عوامل انسانی بیشتر و پر رنگ تر است.

مدیرکل سازمان حفاظت ازمحیط زیست همدان گفت: تجاوز به حریم محیط طبیعی و زیستگاه جانوران، تخریب محیط زیست و شکار بی رویه از عوامل موثر در کاهش جمعیت و تعداد گونه های مختلف است.

وی افزود: قرار گرفتن گونه های جانوری در فهرست گونه های منقرض شده یا در حال انقراض، زنگ خطر جدی برای دیگر گونه های موجود در استان است و باید با مدیریت صحیح از انقراض آنها جلوگیری کرد.

وی عوامل طبیعی نظیر خشکسالی، آلودگی هوا ، ورود ریزگردها و گرم شدن کره زمین را در تهدید و یا از بین رفتن گونه های جانوری و گیاهی تاثیر گذار دانست.

محمدپور همچنین از دستگیری و محکومیت 85 شکارچی متخلف در پارسال به دلیل شکار و صید غیر مجاز 136گونه جانوری در این استان خبر داد.

استان همدان دارای 18 منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع است؛ همچنین 165 گونه پستاندار، 517 گونه پرنده، 209 گونه خزنده، 174 گونه ماهی و 22 گونه دو زیست در همدان شناسایی شده است.