خریدار جوجه سالم و دون خور شده ماکئو هانس و کاکادو قیمت مناسب نه قیمت نجومی البته جوجه پرورشی حلقه پا میخوام


----------------------------------------------

یاداشت مدیریت:

تاپیک سلام. خریدار جوجه دون خور شده ماکائو هانس و کاکادو تاج زرد قیمت مناسب بسته شد.

استارتر تاپیک در صورت نیاز به باز شدن تاپیک پیام خصوصی ارسال کنید.(chaky)

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی