به گزارش زیست آنلاین از جام نیوز، وقتی پول زیادی در اختیار داشته باشی آن وقت احتمالا برای خرید یک حیوان خانگی سراغ گربه و سگ نخواهی رفت. شاید یک یوزپلنگ کم یاب بهترین گزینه باشد.

این زندگی بخشی از اعراب ثروتمند در شهر دبی کشور امارات همسایه ایران می باشد.


منبع:زیست آنلاین