یک متخصص عکاسی زیر آب موفق شده است با استفاده از چراغ چشمک زن و فیلتر، عکس هایی را از حیات در آبهای عمیق با تمامی شگفتی و شکوه فلورسنت آن تهیه کند.

به گزارش ایرنا از دیلی میل، پایگاه اینترنتی ociandaily روز شنبه تصاویر این عکاس را در وب سایت خود منتشر کرده است.
منبع:ایرنا