سلام خدمت همگی شما.می خواستم تجربه ی خودم را از دستی کردن کبوتر برایتان بگویم.کبوتر خریداری شده هر چه سنش کمتر باشد بهتر است چون زودتر اهلی میشود.بهتر است این کبوتر خریداری شده تزئینی باشد چون معمولا به دلیل این که علاقه کمتری به پرواز دارند و ارام ترند بهتر رام میشوند و کنترل پرشی ها کمی سخت تر است.اگر کبوتر کمتر از 6 ماه داشته باشد هم بهتر است.زمانی که کبوتر کم سن و سال را خریدید باید اول برای کنترل بهتر باید پر های پر وازش چیده شود{شاهپرها}ولی بهتر است این کار توسط خود شما انجام نشود چون شاید به پرنده اسیب برسد و باعث شود اعتماد کبوتر به شما کمتر شود پس بهتر است این کار را به یک فرد دیگر خبره بسپارید.اگر جوجه کبوتر یا کبوترکم سن را در خانه در روز های اول نگهداری کنید بهتر به انسان عادت میکند ولی در روز اول در جایی تقریبا خلوت بگذارید تا ارامش پیدا کند.وقتی که گرسنه یا تشنه اش شد غذارا جلویش نریزید و سعی کنید تا مدتی{بستگی به خود کبوتر دارد.}بادست به او اب و غذا بدهید تا به شما اعتماد کند.سعی کنید کبوتر را ناز و نوازش کنید و بیشتر با خودتان در تماس باشد تا اعتماد کند و ترسش بریزد و بفهمد که ازارش نمی دهید و در این زمان ازکاری که باعث ترس و نارضایتی اش شود دوری کنید چون برگرداندن اعتمادش سخت خواهد بود.سپس وقتی گرسنه است دانه را کف دستتان بریزید و در یک فاصله بای این که بیاید کلمه ای یا یک سوت را با او تمرین کنید و هر وقت طرف شما امد دانه را به او بدهید و کلمه یا سوت انتخاب شده را مدام در هنگام غذا دادن تکرار کنید.سپس فاصله را بیشتر کنید و این کارهارا تکرار کنید و بعد از مدتی در حیاط زمانی که هنوز بالش چیده شده تکرار کنید و با بیشتر شدن اعتماد کبوتر به شما و انجام این فرمان امدن و نوازش و محبت و غذادهی دستی میتوانید زمان در حیاط ماندن اورا بیشتر کنید و ازادی بیشتری بدهید تا همچنین جلد شود و فرا موش نکنید که نباید اورا تنبیه کنید و این روند را هم ادامه دهید تا یادش نرود و به او محبت کنید.بعد از گذشت مدتی حدود 6ماه{که البته بازهم بستگی به اخلاق کبوتر و رفتار شما دارد.}کبوتری بسیار رام و باهوش دارید که علاوه برجلد بودن وقتی صدایش میکنید به طرفتان می اید و حتی خود گاهی او قات ددوست دارد روی شانه شما باشد و اگر شما نخواهید هم واقعا بسیار حتی سمج میشود.اما فراموش نکنید کبوتر های دستی معمولا ممکن است مسافت زیادی را نروند و بخواهند پیش صاحب خود بمانند.به نظر من رام کردن کبوتر ها از طوطی اسان تر است چون کلا به دلیل جلد بودن طبع ارام تری نیز دارند ولی نمیگویم که طوطی بد است بلکه انها نیز بسیار باهوشند.همچنین یادتان باشد که همیشه به کبوتر خود محبت کنید و اورا نترسانید.توجه:این روش براساس تجربه شخصی خودم بود و اگر اشکالی در ان دیدید پوزش می خواهم ولی این روش روی کبوتر من که اثر خوبی داشت و حتی بعضی اوقات خودش روی شانه ام می اید.اما اگر شما روش بهتری هم بلدید خوش حال میشوم برای دوستان دیگر نیز بگویید.{باارزوی موفقیت برای همه شما عزیزان.امید گرامی}