تاپ ناپ: این اردک که در کنار فلامینگو ها زندگی میکند ، خود را یک فلامینگو میداند و در طول روز کار های آنها را تکرار میکند. بعنوان مثال او همانند فلامینگو ها و بر خلاف سایر اردک ها بصورت ایستاده و روی یک پایش میخوابد.منبع : برترین ها