تدبیر پیامکیِ هند برای حفظ فیل‌ها
به تازگی در هند سیستمی راه‌اندازی شده که موقعیت مکانی فیل‌ها را با استفاده از پیام کوتاه اعلام و مردم محلی را از احتمال مواجهه با این علفخواران بزرگ‌جثه مطلع می‌کند.

به گزارش زیست آنلاین از ایسنا روستائیانی که در این سامانه پیام کوتاه ثبت‌نام کرده‌اند هر روز ساعت چهار بعدازظهر پیام کوتاهی مبنی بر اطلاعات مکانی فیل‌ها در جنگل‌ دریافت می‌کنند تا بدین ترتیب احتمال برخورد بین فیل‌ها و انسان‌ها و خطرات متعاقب آن برای هر دو طرف به حداقل برسد. این برنامه به عنوان بخشی از برنامه‌های هوشمندانه سازمان حفاظت از طبیعت و به منظور مراقبت از انسان‌ها و فیل‌ها اجرا می‌شود.

فیل‌های بومی هند با نام علمی «Elephas maximus indicus» در گذشته به طور آزادانه در جنگل‌های همیشه سبز «فلات والپارای» در «گات باختری» از این سو به آن سو می‌رمیدند. این منطقه جزو یکی از غنی‌ترین مناطق جهان به لحاظ تنوع‌ زیستی است اما این فیل‌ها امروزه به دلیل افزایش کشاورزی تجاری و سکونت انسانی در جابه‌جایی فصلی و روزانه خود به موانع متعددی برخورده و دیگر قادر نیستند از مسیرهای همیشگی خود تردد کنند. جنگل‌های این فلات به طور وسیع زیر کشت چای،‌ قهوه و اوکالیپتوس رفته‌اند. اگرچه این گیاهان به منطقه وجهه سبز و درخشانی داده‌اند اما در عین حال باب میل فیل‌ها نیستند. در نتیجه این جنگل با وجود سبزی فراوان برای آنها حکم بیابان را دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از مونگابی، تبدیل تنوع جنگلی به یک منطقه تک کاربردیِ کشاورزی باعث کاهش وسعت و چند تکه شدن زیستگاه‌های اصلی فیل‌ها شده است و این مسئله موجب شده تا فیل‌ها ضمن دوری از انسان مسافت‌های بسیاری را برای یافتن غذا و سرپناه در جنگل‌ها بپیمایند. اگرچه برخورد میان فیل‌ها و انسان در شب به ندرت رخ می‌دهد اما همچنان جراحت‌های انسانی ناشی از حمله فیل‌ها یکی از رویدادهای متداول در این کشور است. وقتی فیل‌ها به طور ناگهانی با انسان روبرو می‌شوند ممکن است غافلگیر شده و به دلیل استرس و عصبانیت تحریک شوند که این وضعیت هم برای انسان‌ها خطرناک است و هم جان فیل‌هایی را که در این شرایط با خشم مردم محلی مواجه می‌شوند به طور جدی به خطر می‌اندازد. بنابراین مسئولان محیط زیستی هند امیدوارند که با راه‌اندازی سیستم هشداردهنده فوق برخورد میان انسان و فیل‌ها در این کشور به حداقل برسد.

منبع:زیست آنلاین