یکی از علاقمندان حیات وحش محیط زیست گلستان اقدام به مداوا و نگهداری پرستو و پرندگان زخمی می کند.منبع:مهر