همدان - ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان گفت:با شروع مهاجرت های فصلی پرندگان ،شمار زیادی از گونه نادر اردک سرسبز در تالاب های همدان فرود آمدند.

ˈقربانعلی محمد پورˈ روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تالاب های همدان از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری پذیرای انواع مختلف پرندگان آبزی و کنار آبزی هستند.

وی اضافه کرد: از بین پرندگانی که بطور گذرا در تالاب های همدان فرود می آیند گونه هایی نظیر تلیله، چنگر و آبچیلک به وفور دیده می شود و در حال حاضر نیز اردک سرسبز میهمان تالاب های این استان است.

وی گفت: از مشخصه های اردک سرسبز جنس نر ،طوق گردنی باریک و سفید ، سینه بلوطی رنگ ، زیر تنه سفید، سطح پشتی و شکمی خاکستری رنگ ، دم سفید با شاهپرهای وسطی سیاه و برگشته و منقاری زرد روشن مایل به قهوه ای است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان اضافه کرد: همچنین نوع ماده این پرنده زیبا با رنگ قهوه ای مایل به خاکستری لکه لکه با منقار تقریبا قهوه ای که اغلب در طرفین نارنجی رنگ است در تالاب های این استان دیده شده است.

وی با ذکر اینکه دسته این پرنده در زمان پرواز از شکل مشخصی نشان نمی دهند،اظهار داشت: پرواز کله سبز سریع است به گونه ای که می تواند یکباره از سطح آب به طور عمود برخیزد.

محمدی گفت: علاوه بر این پرندگان، گونه های مختلفی از پرندگان آبزی و کنار آبزی همچون گاوچرانک، اگرت، چوپا و پرندگانی از خانواده حواصیل از نوع سفید ، خاکستری و قهوه ای در کنار تالاب های همدان بسر می برند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان افزود: گونه هایی از خانواد آن قوت، سلیما، طلیه و آق چیلک نیز در حال حاضر در مناطق زیبای این استان به خصوص کنار تالاب ها حضور دارند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیشترین میزان پرندگان مهاجر در تالاب کبودراهنگ فرود آمده اند ،اقدامات کنترلی و نظارتی برای مصون ماندن این پرندگان از چنگال شکارچیان سود جو تشدید شده است.

وی اظهار داشت: هر ساله 70 تا 90 گونه پرنده آبزی ، کنار آبزی و وابسته به تالاب نظیر عقاب دریایی (ماهیگیر) ، پلیکان و درنا معمولی با آغاز فصل مهاجرت در تالاب های این استان حضور می یابند.

منبع:ایرنا