برترین ها: در این آلبوم شاهد عکس های میکروسکوپی از گل ها در زیر میکروسکوپ هستید که گروه پژوهشی "چشم علم" از ساختار غیرمنتظره و عجیب آنها عکس برداشته است.

1. گروه پژوهشی "چشم علم" از ساختار غیرمنتظره و عجیب گل ها در زیر میکروسکوپ عکس گرفته است.


عکس: گل بابونه از الیور مرکس (عکاس) و نیکول اوتاوا (گیاهشناس).2. این دو نفر ده سال در روتلینگن در جنوبی آلمان با یک میکروسکوپ الکترونی (SEM) که از محل کالاهای اسقاطی پیدا کرده بودند، کارکردند. هر چند در پنج سال گذشته، یک میکروسکوپ پیشرفته تهیه کرده اند.


عکس: گل سنبل‌الطیب در زیر میکروسکوپ الکترونی3. برای عکسبرداری ابتدا گلبرگ ها یا برگ های گیاهان باید از مرحله آبزدایی بگذرند.


عکس: نمایی نزدیک از گل سنبل‌الطیب.سپس نمونه ها سپس روی یک پلاکت آلومینیومی قرار می گیرند و یک لایه طلا روی آنها پوشانده می شود.

عکس: گلبرگ رز4. گلبرگ کلزا (rapeseed flower )
5. نمای بسیار نزدیک از گلبرگ کلزا
6. گرده های گل پای کره اسبی (Coltsfoot)
7. گل گیاه لیمو
8. گرده های گیاه همیشه بهار کوهی9. گل پامچال


منبع : برترین ها