باغ میراکل در دوبی با مساحت بیش از 70 هزار متر مربع بزرگترین باغ گل در جهان است.


در این باغ بیش از 45 میلیون گل از گونه های مختلف وجود دارد و

بسیاری از آنها برای اولین بار به خلیج فارس آورده شد.مسئولان باغ Dubai Miracle Garden نیز امیدوار هستند

که این باغ بتواند به خاطر هرم گلها با ارتفاع 10 متر و دیوار گلها
در اطراف باغ شهرت جهانی پیدا کند.


منبع:http://www.dubaimiraclegarden.com/