بندرعباس-ایرنا- هفته گذشته عکس هایی از شیرهای سیرک قشم در فضای مجازی منتشر شد که این درندگان را به صورت تلنبار شده در یک قفس نشان می داد که مدیرکل حفاظت از محیط زیست هرمزگان می گوید سوژه شدن این شیرها کار خود صاحبان سیرک بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان،شنبه در یک نشست خبری در بندرعباس گفت:عکس هایی که ازنگهداری 30 شیر سیرک قشم دریک قفس منتشرشده با هماهنگی قبلی وهدف داربوده است وهدف هم وارد کردن فشاربه مسوولان برای صدور مجوز خروج این جانوران است.

مجید وفادار افزود:براساس قانون،هنگام نقل و انتقال حیوانات سیرک باید گواهی سلامت را دامپزشکی استان صادر کند که انجام این کار مستلزم پرداخت هزینه آزمایش ها و دیگرهزینه های قانونی است که صاحبان سیرک برپاشده در قشم از پرداخت این هزینه ها خودداری کرده اند.

وی ادامه داد:هنگام ورود این سیرک به جزیره قشم نیز حیوانات فاقد گواهی سلامت از مبداء(استان فارس )بودند که گمرک لافت قشم به دلیل عدم نظارت بر این موضوع ،اخطار گرفته است.

وفادار اضافه کرد:با توجه به مسائل یاد شده سیزدهم اسفندماه سال گذشته (1392)به محیط زیست قشم اعلام شدکه برپایی این سیرک مجاز نیست اما باید توجه داشت که سازمان منطقه آزاد قشم نیز دارای یک بخش جداگانه محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان :24اسفند سال گذشته (1392) نیز سازمان محیط زیست به مدیر سیرک اخطار داد که حداکثر در مدت 72ساعت نسبت به گرفتن مجوز اقدام کند که به این اخطار نیز توجه نشد.

وفادار گفت:مدیر سیرک قصد رفتن به استان البرز را داشته که به دلیل نداشتن مجوز سلامت دامپزشکی اجازه حرکت به سیرک او داده نشد و به نظر می رسد قراردادن 30شیر در یک قفس و سپس انتشار عکس های آنها ،در یک شرایط ساختگی و هدف دار برای گرفتن مجوز حرکت بوده است.

وی ادامه داد: در مدت حضور این سیرک در قشم ، سازمان حفاظت محیط زیست از محل و شرایط نگهداری حیوانات بازدید کرد که نشان می داد شرایط مطلوب بوده و شیرها در قفس های جداگانه و با فاصله مناسب از یکدیگر نگهداری می شوند.

وفادار اضافه کرد:سازمان محیط زیست سه شنبه هفته گذشته درحال رایزنی با دادستانی قشم برای طرح شکایت علیه صاحبان سیرک بود ولی بر اساس اخبار به دست آمده دامپزشکی استان هرمزگان مجوز سلامت برای حرکت این سیرک به سمت استان البرز صادر کرده است


منبع:ایرنا