به گزارش زیست آنلاین از گیزمیز یک بچه فیلِ از مادر دور افتاده، توسط شیر چالاک و جوانی در پارک ملی هوآنگ در زیمباوه مورد حمله قرار گرفت و پس از مدتی فرار اسیر چنگال شیر شد.