سلام
در این کلیپ مشاهده می فرمایید که دیسکس هگل در اسارت تکثیر شده است.