بنابر کشف جدید دانشمندان که در نشریه "نیچر کلایمت چنج" به چاپ رسیده، صخره های صدفی به اندازه ای سریع رشد می کنند که منطبق با افزایش سطح آب دریا بوده و ممکن است از سیل های آینده جلوگیری کنند. کلنی های صدفی برای حیات وحش زیستگاه فراهم می کنند، خطوط ساحلی را تثبیت و افزایش می دهند و می توانند در برابر اثر افزایش توفان ها مقاومت کرده و به جلوگیری از جاری شدن سیل در زمین های پست کمک کنند.


به گفته مولفان پژوهش اخیر، تمامی این موارد فوق العاده به نظر می رسند اگر این حقیقت را در نظر نگیریم که 85 درصد صخره های صدفی که زمانی بر خلیج ها و دهانه رودخانه های جهان تسلط داشتند از بین رفته اند. برداشت بیش از اندازه اصلی ترین عامل در این زمینه محسوب شده اما توسعه خط ساحلی و آلودگی نیز در این زمینه نقش داشته اند.


صدف ها عاشق مناطق جزر و مدی - مناطقی از خط ساحلی که در زمان جزر قابل دسترس بوده و در زمان مد زیر آب می روند - تا از شکارچیان، رقابت و بیماری در امان باشند. با افزایش سطح آب دریاها این پناهگاه ها تهدید می شوند و این پرسش برای دانشمندان مطرح شد که آیا صدف ها می توانند به سرعت با شرایط جدید سازگار شوند؟

خبر خوب این است که صخره های صدفی می توانند با سرعتی باورنکردنی گسترش یابند. یافته های پژوهش اخیر نشان می دهد پروژه های بازسازی صخره های صدفی می توانند سیل های ناشی از افزایش سطح آب دریاها در نتیجه گرمایش جهانی را کاهش دهند. به گفته "آنتونیو رودریگز"، استادیار دانشگاه کالیفرنیای شمالی که در پژوهش اخیر حضور داشته است، ما می توانیم صخره های جزر و مدی در نزدیکی خطوط ساحلی ایجاد کنیم که برای ماهی ها زیستگاه ایجاد می کند، آب را تمیز می کند، با افزایش سطح آب دریاها همگام است و از خطوط ساحلی در برابر فرسایش و افزایش رسوب محافظت می کند. در حقیقت،این بهبود عظیم فراتر از هرگونه روش مصنوعی تثبیت خطوط ساحلی عمل می کند.

به گفته دانشمندان، حجم صخره های صدفی می تواند در هر چهار سال دو برابر شود و رشد سریع آن در تمامی جهات به این نکته اشاره دارد که صخره های مناطق جزر و مدی از پتانسیل تطابق با بالاترین پیش بینی های افزایش سطح آب دریاها تا سال 2100 برخوردار هستند. اما رشد و پروش این صخره ها در امتداد خطوط ساحلی همچنان چالش برانگیز است. بر همین اساس، شناسایی و یادگیری چگونگی و مکان رشد صخره های صدفی در اسرع وقت گام بعدی محسوب می شود.


منبع:زیست نیوز