کاکتوس ساگارو در آریزونا،یکی از کند رشدترین گیاهان گلدار جهان است که در 10 سال اول،تنها حدود 3 سانتیمتر رشد می کند.این گیاه تقریبا 200 سال عمر می کند و در این سن، ارتفاع آن به 15 متر می رسد.

بیشتر حجم درونی این گیاه را آب فرا می گیرد،طوری که یک کاکتوس بزرگ در حدود 8 تن آب در خود ذخیره می کند.اما در فصل خشکی،تمام این آب،مصرف می شود و گیاه جمع می گردد.یک کاکتوس،هنگام رگبارهای شدید،حدود یک تن آب در خود ذخیره می کند.
منبع:ویکیپدیا