یک مینای نر تقریبا 9 ماهه که سرلاکی بزرگ شده؛کاملا اهلیه و 5 کلمه صحبت میکنه
قیمت 250 هزار تومان
پیگیری در خصوصی