کشف لاشه یک کل وحشی، یک میش وحشی و یک بره میش زنده در شهربابک

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر انجام شکار غیرمجاز توسط گروهی از متخلفین، نیروهای یگان محیط زیست شهربابک کرمان پس از اخذ نیابت قضایی و دریافت حکم ورود به منزل، بصورت غافلگیرانه وارد یک منزل شخصی در این شهرستان شدند.
در جریان بازرسی از این مکان لاشه یک کل وحشی جوان، لاشه یک میش وحشی و یک بره میش وحشی زنده کشف و ضبط و یک نفر متهم در این رابطه بازداشت گردید.

….تصویر: لاشه کل وحشی، میش وحشی و بره میش کشف شده در منزل شکارچی غیرمجاز / تصویر از ایرنا
شکارچی سنگدل پس از کشتار یک میش وحشی، بره چند روزه آنرا نیز زنده گیری کرده و به منزل خود منتقل نموده بود.
متهم در جریان بازجویی ها همدست خود را نیز معرفی نمود که وی نیز در عملیاتی مشابهی به همراه چندین کیلو گوشت شکار در منزل خود غافلگیر و دستگیر شد.
مجرمین پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده و پس از ۴ روز بازداشت تا زمان تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرم به قید ضمانت آزاد شدند.