با سلام
فروش یک جوجه اکلکتوس نر شش ماهه حلقه پا پرورشی اینجانب که به صورت سرلاکی بزرگ شده و کاملا رام می باشد.
قیمت این جوجه با تخفیف ویژه فقط 3 میلیون تومان می باشد.
همچنین پیش فروش جوجه ماکائو هانس حلقه پا که در حال حاضر به صورت سرلاکی بزرگ می شود تحویل این جوجه ها بعد از دانخور شدن می باشد.
قیمت هر جوجه با تخفیف ویژه فقط یک میلیون و نهصد هزار تومان می باشد.
امکان ارسال وجود دارد

موفق باشید
صانعی


----------------------------------

یاداشت مدیریت:

تاپیک
فروش جوجه اکلکتوس و جوجه ماکائو هانس بسته شد.

استارتر تاپیک در صورت نیاز به باز شدن تاپیک پیام خصوصی ارسال کنید.(
chaky)

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی