دوستان عزیز در صورت نیاز یا اضافه بودن جوجه عروس هلندی میتونم ازش نگهداری کنم
با تشکر من شهرستان هستم و اگه هزینه ای داشته باشه متقبل میشم

------------------------------------------------

یاداشت مدیریت:

تاپیک آمادگی نگهداری از جوجه عروس هلندی بسته شد.

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی