تصویر زیر عکس آخرین عکس تهیه شده از ببر مازندران، مربوط به سال ۱۳۳۲ است. در آن سال سروان “احمد هنرور” در سفر به مینو دشت و کلاله، در مسیر روستای "آق قمیش" متوجه حضور یک ببر بزرگ در بیشه زار شده، بلافاصله با شلیک گلوله این حیوان زیبا را از پای درآورده و با همران خود در کنار لاشه ببر عکس یادگاری میگیرند. پس از آن دیگر هیچ کس نتوانست از ببر ایران عکسی بگیرد.
منبع:http://www.iew.ir