رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گناوه و دیلم استان بوشهر گفت: لاشه یک نهنگ بزرگ که دراطراف سواحل روستای لیلتین شهرستان دیلم به گل نشسته بود، پیدا شد.

ˈمحمد تولیدهˈ روزسه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این نهنگ از نژاد گرمسیری ( براید) از گونه های نادر بوده و علت تلف شدن آن برخورد با یک شناور درآبهای خلیج فارس است که جای برخورد بر بدنه این جانورنمایان است.
وی بیان کرد: طول این جانورعظیم الجثه دریایی درحدود 14 متر بوده که بر اثر جریان آب به ساحل آمده و به گل نشسته است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گناوه و دیلم استان بوشهر گفت: سواحل خلیج فارس درمسیر مهاجرت این نهنگ ها نیست و گونه هایی هستند که به صورت سرگردان یا بحث تغذیه ای به خلیج فارس می آیند.

تولیده افزود: این موجودات عظیم الجثه دریایی بر اثر تصادف و یا گرفتار شدن در تورهای ماهیگیری تلف می شوند و با جریان آب دریا به سمت سواحل می آیند.

شهرستان ساحلی دیلم در شمال استان بوشهر قراردارد.