صید اوزون برون ۶ متری در ساحل گهر باران

به گزارش زیست آنلاین از پارسینه این ماهی در ساحل گهرباران استان مازندران صید شده است که حدود 6 متر طول و 600 کیلوگرم وزن دارد.