پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز گذشته دو نفر از نیروهای یگان محیط زیست قزوین به نامهای محیط بان علی محمودی و سرباز محیط بان مجتبی کشاورز مستقر در سرمحیط بانی طارم سفلی حین عملیات گشت و کنترل یک پلنگ ایرانی را در ارتفاعات مشاهده نموده و موفق به تصویربرداری از آن شدند.

منبع خبر :پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران